Våra tjänster

Att tänka på

Öppettider

Vi eftersträvar att ge våra kunder snabb och effektiv service utan att göra avkall på den noggrannhet som krävs av en Notarius Publicus.

Vårt mål är att inlämnade handlingar blir klara senast efterföljande arbetsdag. Vänligen se nuvarande handläggningstider under fliken 'Att tänka på' eller 'Öppettider'.

Kontoret har lång erfarenhet av att handlägga Notarius Publicus ärenden. Notarius Publicus Gabriel Rudbecks kontor finns centralt beläget på Sveavägen 24 i Stockholms city, mittemot Konserthuset. I samma lokaler finns även advokatfirman Gripen.

Betalning kan med fördel ske med VISA och MasterCard.

 

OBS! Vänligen se avvikande öppettider under fliken 'Öppettider'