Våra tjänster

Att tänka på

Öppettider


Innan ni besöker kontoret, vänligen kontrollera att ni vet följande (Notarien kan ej svara på dessa frågor)

Vad ska intygas?

På vilket språk skall det intygas (engelska, svenska, spanska, tyska eller franska)?

Behöver jag en apostille (enligt Haag konventionen)?

OBS!

Det är förnärvarande ca 24 timmars handläggningstid på enklare uppdrag. Ingen väntan i receptionen.

Vi har ingen möjlighet att skriva ut handlingar åt er.  Se till att ha allt utskrivet innan ni kommer in. 

Tack för ert samarbete! 

 Before you visit the office, please check the following (the Notary can not answer these questions) 

What do I need to get notarized?

In what language (English, Swedish, Spanish, German, French)?

Do I need an apostille (according to the Hague Convention)?

 
N.B.!

There is a 24-hour processing time for all ordinary tasks. No waiting in the reception.

We are not able to help you print documents. Please have everything printed before your visit.

Thank you for your assistance!

 

Vi eftersträvar att ge våra kunder snabb och effektiv service utan att göra avkall på den noggrannhet som krävs av en Notarius Publicus.

Vårt mål är att inlämnade handlingar blir klara senast efterföljande arbetsdag. Vänligen se nuvarande handläggningstider längre upp på denna sida eller underfliken 'Att tänka på'. 

Kontoret har lång erfarenhet av att handlägga Notarius Publicus ärenden. Notarius Publicus Gabriel Rudbecks kontor finns centralt beläget på Sveavägen 24 i Stockholms city, mittemot Konserthuset. I samma lokaler finns även advokatfirman Gripen.

Betalning kan med fördel ske med VISA och MasterCard.

 

OBS! Vänligen se avvikande öppettider under fliken 'Öppettider'