Inför ditt Besök

Formkrav

Tänk på att alltid ha med giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker din identitet.

Vi accepterar VISA, Mastercard, American express samt Swish.

OBS! Vi tar ej emot kontanter. 

Tänk även på att underskriften på den handling som du vill ha legaliserad måste vara välliknande den på legitimationshandlingen. Om du vill att vi ska styrka att du är behörig firmatecknare behöver du ta med ett giltigt utdrag från Bolagsverket, max 1 månad gammalt. Alternativt kan vi mot en kostnad ladda ner det via Bolagsverkets hemsida.

Innan du kommer hit är det viktigt att du tar reda på exakt vad du vill att vi ska göra med den eller de handlingar som du vill ha legaliserade. Oftast har olika länder olika krav på hur en legalisering bör göras.

Inför ditt besök

Innan ni besöker oss, kontrollera att ni vet följande (Notarien kan ej svara på dessa frågor);

  • Vad ska intygas?
  • På vilket språk skall det intygas (engelska, svenska, spanska, tyska eller franska)?
  • Behöver jag en apostille (enligt Haag konventionen)?

Vänligen observera att vi inte kan agera privata vittnen. 

OBS!

Det är max 24 timmars handläggningstid på enklare uppdrag. Vi har ingen möjlighet att skriva ut handlingar. Vänligen ha allt utskrivet när ni kommer in.

Observera att vi under perioden juni - augusti ibland kan ha något längre handläggningstider pga. högt tryck. 

Tack för ert samarbete!

Before your visit

Before you visit the office, please check the following (the Notary can not answer these questions);

  • What do I need to get notarized?
  • In what language (English, Swedish, Spanish, German, French)?
  • Do I need an apostille (according to the Hague Convention)?

Please note that we do not act as witnesses, we only provide the notarization. 

NOTE!

There is a maximum of 24-hour processing time for all ordinary tasks. 

We are not able to help you print documents. Please have everything printed before your visit.

Thank you for your assistance!