Formkrav

Tänk på att alltid ha med giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker att Du är Du. Tänk även på att underskriften på den handling som Du vill ha legaliserad skall vara välliknande den på legitimationshandlingen. Om Du vill att vi skall styrka att Du är behörig firmatecknare skall färskt och giltigt utdrag från Bolagsverket medtagas. Alternativt kan vi mot ersättning taga fram det via Bolagsverkets hemsida.

Innan Du kommer hit är det viktigt att Du tager reda på exakt vad Du vill att vi skall göra med den eller de handlingar som Du vill ha legaliserade. Oftast har olika länder olika synsätt på hur en legalisering skall göras.

 

Inför ditt besök:
Innan ni besöker oss, kontrollera att ni vet följande (Notarien kan ej svara på dessa frågor);

- Vad ska intygas?

- På vilket språk skall det intygas (engelska, svenska, spanska, tyska eller franska)?

- Behöver jag en apostille (enligt Haag konventionen)?

 

Vänligen observera att vi inte kan agera privata vittnen. 

OBS!
Det är ca 24 timmars handläggningstid på enklare uppdrag. Ingen väntan i receptionen.
Vi har ingen möjlighet att skriva ut handlingar. Vänligen ha allt utskrivet när ni kommer in. 

Vänligen observera att vi under perioden juni - augusti ibland kan ha något längre handläggningstider pga. högt tryck. 

Tack för ert samarbete! 

 

Before your visit:

Before you visit the office, please check the following (the Notary can not answer these questions);

- What do I need to get notarized?

- In what language (English, Swedish, Spanish, German, French)?

- Do I need an apostille (according to the Hague Convention)?

 

Please note that we do not act as witnesses, we only provide the notarization. 
 
N.B.!

There is a 24-hour processing time for all ordinary tasks. No waiting in the reception.
We are not able to help you print documents. Please have everything printed before your visit.

Thank you for your assistance!

Handläggning

Normalt kan Du få de flesta handlingar klara samma dag som Du lämnar in dom under förutsättning att det ej är för många. Detta också under förutsättning att en av våra två Notarius Publicus kommer in under dagen vilket nästan alltid sker. I de fall handlingarna måste kontrolleras mot tredje part kan handlingstiden bli längre. Under den tid då vi har sommartid kan avvikelser på handläggningstid förkomma.

Vi hoppas att Du har förståelse för att Du ibland kan få vänta.