Kontakt

Besöksadress: Sveavägen 24 – 26, 3 tr.
Kontoret ligger på Sveavägen, mitt emot Konserthuset.

Postadressen och telefonnummer enligt nedan.

Sveavägen. 24-26. Box 3098, 103 61 Stockholm
Telefon: 08-20 59 90
Email: info@notariuspublicus.nu
 

Gabriel Rudbeck

Advokat 

Notarius Publicus

rudbeck@advokatfirmangripen.se

Ni de Keiser

Advokat

Biträdande Notarius Publicus  

dekeiser@advokatfirmangripen.se Emelie

Handläggare

Marie

Handläggare

 

Sophie

Handläggare