Kontakt

Besöksadress: Sveavägen 24 – 26 3 tr
Kontoret ligger på Sveavägen mitt emot Konserthuset.

Postadressen och telefonnummer enligt nedan.

Sveavägen. 24-26. Box 3098, 103 61 Stockholm
Telefon: 08-20 59 90
Fax: 08 – 21 70 66
Email: info@notariuspublicus.nu
 

Gabriel Rudbeck

Advokat Gabriel Rudbeck antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2008. Han har sedan 2003 huvudsakligen arbetat med brottmål. Advokat Gabriel Rudbeck började som biträdande jurist hos advokat Nils Uggla AB för att 2010 grunda advokatfirman Rudbeckia AB. Den 1 september 2013 är han en av grundarna till Advokatfirman Gripen AB. De mål där Advokat Gabriel Rudbeck har varit försvarare i har varit allt från mord, grova rån, grova narkotika brott, ekonomisk brottslighet m m till snatterier och rattfyllerier. Advokat Gabriel Rudbeck åtar sig även uppdrag som offentligt biträde vid omvandling av fängelse på livstid.


rudbeck@advokatfirmangripen.se

Adrienne Bonde

Advokat Adrienne Bonde antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2013.

Hon studerade juridik vid Lunds Universitet och tog sin jur.kand. år 2010. Sedan sin examen har hon arbetat som biträdande jurist hos Advokat Nils Uggla AB fram tills dess att Advokatfirman Gripen AB startades.

Adrienne Bonde åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och god man för bortavarande part.


 

Emelie

Handläggare

Marie

Handläggare