Notarius Publicus

Länkar

Vid behov av ett läkarintyg vid exempelvis adoptionsansökningar eller arbete utomlands hänvisar vi till:

http://www.medicinskaintyg.se

Vid behov av en översättning av auktoriserade översättare hänvisar vi till:

http://www.kammarkollegiet.se